top of page

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งยี่ห้อ “SATURN” สามารถใช้งานได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท A B C

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Model: 6.8 kgs. (ST-15lbs) 6A20B

    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page